نوشته‌ها

رشد تجارت الکترونیک با تغییر به سمت تولید خودروی آلومینیومی

رشد تجارت الکترونیک با تغییر به سمت تولید خودروی آلومینیومی

رشد تجارت الکترونیک با تغییر به سمت تولید خودروی آلومینیومی با استحکام بالا، وزن کم و بی نهایت قابل بازیافت.مطالعه Alumobility نشان می دهد که چرا ناوگان خودروی تحویل آخرین مایل (LMDV) باید از وسایل نقلیه فشرده آلومینیوم تشکیل شود  Alumobility اعلام کرده است که یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وسایل نقلیه تحویل آخرین […]