نوشته‌ها

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی 03-02-99

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۰۳-۰۲-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۰۳-۰۲-۹۹ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی شمش آلومینیوم ۵۰ پوندی ۹۹٫۷ بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۲۸۱۷ ۲۲۲۲۱۷ ۲۳۷۷۷۲ ۲۱۹۹۱۷ […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو 31-01-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۳۱-۰۱-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۳۱-۰۱-۹۹ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۳۴۶۴ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ تولید کننده ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ عرضه کننده ایرالکو قیمت پایه (ریال) ۲۲۲۸۱۷ میزان عرضه (تن) ۲۰۰۰ […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو 24-01-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۲۴-۰۱-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۲۴-۰۱-۹۹ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۱۵۷۳۱ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۶۰۰ تولید کننده ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ عرضه کننده ایرالکو قیمت پایه (ریال) ۲۱۵۷۳۱ میزان عرضه (تن) ۱۰۰۰ […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 25-12-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ ایرالکو ۵۰ پوندی تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۹۰۹۵ ۲۶۵۸۹۰ ۲۴۸۴۹۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 19-12-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچی ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۵۶۲۰۳ ۲۵۵۴۲۳ ۲۷۳۳۰۲ ۲۵۳۴۲۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۳۰۰ […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو 13-12-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۱۳-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۱۳-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۸۷۴ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ تولید کننده ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو عرضه کننده ایرالکو قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۸۷۴ میزان عرضه […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 27-11-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۷-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۷-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۶۴۲۸ ۲۵۲۳۳۶ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 20-11-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو و نگین ۲۰-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۰-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ بیلت آلومینیوم نگین گلپایگان تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۹۹۰۵ ۲۴۵۳۵۶ ۲۴۴۲۱۰ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۶۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ ۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو نگین گلپایگان […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو 02-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۰۲-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۰۲-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم ایرالکو محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۳۲۷۳۱ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۹۰۰ تولید کننده ایرالکو محل تحویل انبار آلومینا تهران *در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر […]

عرضه شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 22-10-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۲-۱۰-۹۸

عرضه شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۲-۱۰-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۹۸۹۵ ۲۴۵۶۶۶ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات […]